หมวด พื้นเมือง
ฟ้อนอวยพร
ฟ้อนอวยพร เป็นการแสดงชุดหนึ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ โดยใช้ทำนองเพลงลาวสมเด็จ ซึ่งเป็นเพลงที่มีสำเนียงไพเราะนุ่มนวล มาประกอบกับบทร้องที่ประพันธ์ขึ้น เพื่อใช้ในโอกาสทั่วไปที่เป็นมงคล มีเนื้อร้อง ดังนี้ฟ้อนอวยพร นาฏสัมพันธ์ รับจัดการแสดง นาฏศิลป์ไทย
ขอให้ท่านที่มาจงผาสุขนิราศภัยไกลทุกข์ทุกสิ่งสรรพ์
ช่อมะลิซ้อนชมระบำรำฟ้อนให้เบิกบานเอย (ซ้ำ)
ชมแต่สิ่งชื่นตาสารพัน เกษมสันทุกทิวาราตรีกาล
ช่อมาลีวันรุ่งพรุ่งนี้มาเยือนใหม่เอย (ซ้ำ)
ต่างปลื้มใจปลื้มใจใดจะปานต่างชื่นบานต่างชื่นบานเกษมศรี
เปรียบมาลีมาลีหอมระรื่นชุ่มชื่นชุ่มชื่นเมื่อลมชาย
กลิ่นกำจายกำจายจรุงเร้าจงสพถ้วน มโนห่อนแลนาฟ้อนอวยพร นาฏสัมพันธ์ รับจัดการแสดง นาฏศิลป์ไทย


โอกาศที่ใช้แสดง


ชมแล้ว [ 5610 ] 17 ก.พ. 53 10:44


กลับ