หมวด เบ็ดเตล็ด
ระบำไก่
ที่มา(www.youtube.com)

ระบำไก่
เป็นการแสดงชุดหนึ่งในละครเรื่อง พระลอ ตอน พระลอตามไก่ ซึ่งนำมาจากลิลิตพระลอวรรณคดีชิ้นเอกของไทย เนื้อเรื่องตอนนี้กล่าวถึงปู่เจ้าสมิงพารยผู้เรืองเวทมนต์นำพระลอกษัตริย์แห่งแมนสรวงมาหาเจ้าหญิง ปู่เจ้าจึงรำลึกถึงไก่ บรรดาไก่ทั้งหลายในป่าก็พากันมาหาปู่ซึ่งมีไก่แก้วรวมอยู่ด้วย ปู่เจ้าจึงใช้ไก่แก้วให้ไปล่อพระลอมา สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ได้บรรจุทำนองเพลง ลาวจ้อย ไว้ได้ไพเราะยิ่ง


ระบำไก่ นาฏสัมพันธ์ รับจัดการแสดง นาฏศิลป์ไทย
ประวัติความเป็นมาเนื้อเพลง ระบำไก่

สร้อยแสงแดงพะพราย ขนเขียวลายระยับ
ปีกสลับเบญรงค์ เลื่อมลายยงหงสบาท
ขอบตาชาดพะพริ้ง สิงคลิ้งหงอนพรายพรรณ
ขานขันเสียงเอาใจ เดือยหงอนใสสีลำยอง
สองเท้าเทียมนพมาศ ปานฉลุชาดทำรง
ปู่ก็ไข่ให้ผีลง ผีก็ลงแก่ไก่
ไก่แก้วไซร้ บ่ มีกลัว ขุกขกหัวองอาจ
ผานผันตีปีกป้อง ร้องเรื่อยเฉื่อยฉาดฉานระบำไก่ นาฏสัมพันธ์ รับจัดการแสดง นาฏศิลป์ไทย

โอกาศที่ใช้แสดง


ชมแล้ว [ 7951 ] 19 ก.พ. 53 06:12


กลับ