หมวด รำเดี่ยว
ฉุยฉายเบญกายแปลง
รำฉุยฉายเบญกายแปลง เป็นลีลาการร่ายรำของตัว>นางเบญกาย นางเบญกายเป็นลูกสาวของพิเภกกับนางตรีชฎา และเป็นหลานของทศกัณฐ์พญายักษ์ เจ้ากรุงลงกา ซึ่งขณะนั้นทศกัณฐ์ทราบข่าวศึกที่พระรามยกทัพมาทำศึกชิงเอานางสีดากลับคืน ทศกัณฐ์จึงคิดอุบายให้ นางเบญกายแปลงตัวเป็นนางสีดา ทำเป็นตายลอยน้ำไปยังพลับพลาของพระราม เพื่อให้พระรามเข้าใจผิดว่านางสีดาตายแล้ว จะได้ยกทัพกลับไป


รำฉุยฉายเบญกายแปลง นาฏสัมพันธ์ รับจัดการแสดง นาฏศิลป์ไทย
ฉะนั้นบท ฉุยฉายเบญกายแปลงจึงประพันธ์ขึ้นเพื่อให้ นางเบญกายแปลงองค์เป็นสีดา เมื่อแปลงเสร็จแล้ว ก็ขึ้นเฝ้าทศกัณฐ์ เพื่อให้สำรวจว่าเหมือนนางสีดาหรือไม่อย่างไร บทร้องฉุยฉายเบญกายนี้อยู่ในบทละครเรื่องรามเกียรติ์ ชุดนางลอย พระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์


รำฉุยฉายเบญกายแปลง นาฏสัมพันธ์ รับจัดการแสดง นาฏศิลป์ไทย
ดนตรีประกอบการแสดง ใช้วงปี่พาทย์บรรเลง
เนื้อเพลง
ฉุยฉายเอย จะเข้าไปเฝ้าเจ้าก็กรีดกราย เยื้องย่างเจ้าช่างแปลงกาย ให้ละเมียดละม้ายสีดานงลักษณ์ ถึงพระรามเห็นทรามวัย จะฉงนพระทัยให้อะเหลื่ออะหลัก งามนักเอย ใครเห็นพิมพ์พักตร์ก็จะรักจะใคร่ หลับก็จะฝันครั้นตื่นก็จะคิด อยากเห็นอีกสักนิดหนึ่งให้ชื่นใจ งามคมดุจคมศรชัย ถูกนอกทะลุในให้เจ็บอุรา แม่ศรีเอย แม่ศรีรากษสี แม่แปลงอินทรีย์ เป็นแม่ศรีสีดา ทศพักตร์มลักเห็น จะตื่นจะเต้นในวิญญาณ์ เหมือนล้อเล่นให้เป็นบ้า ระอาเจ้าแม่ศรีเอย ฯ อรชรเอย อรชรอ้อนแอ้น เอวขาแขนแมน แม้นเหมือนกินนรี ระทวยนวยนาด วิลาสจรลี ขึ้นปราสาทมณี เฝ้าพระปิตุลาเอย ฯ

โอกาศที่ใช้แสดง


ชมแล้ว [ 6555 ] 16 ก.พ. 53 22:17


กลับ