หมวด ระบำ-ละคร
ระบำไกรลาสสำเริง
ระบำไกรลาสสำเริง

เป็นการแสดงที่มีความหมายถึงการอวยพร การมีความสุขรื่นเริงของบรรดาชาวเมืองไกรลาส อันประกอบไปด้วยนางฟ้า เทวดา กินรา กินรี

ครุฑ คนธรรพ์ฯลฯ

ระบำไกรลาสสำเริง” เป็นการแสดงที่นำมาจากการแสดงละครเรื่อง "มโนห์รา" ของวิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร ที่จัดแสดงแก่

ประชาชนเมื่อ พ.ศ. 2498 ผู้ประพันธ์บทร้อง และทำนองเพลงคือ “อาจารย์มนตรี ตราโมท” การแสดงชุดนี้ แสดงให้เห็นถึงการร่วมกัน

อำนวยพรของสรรพสิ่งต่างๆ ที่อยู่ยังเขาไกรลาส โดยมีเนื้อร้อง ดังนี้ระบำไกรลาสสำเริง นาฏสัมพันธ์ รับจัดการแสดง นาฏศิลป์ไทย
พวกเราล้วนชาวไกรลาสคีรีรื่นเริงฤดี เกษมสุขศรีสโมสร
ขอรำร่ายกรีดกรายฝ่ายฟ้อน ให้สุนทรทัศนาสุขารมณ์
ร่วมเริงสำราญ ระรื่นชื่นบานในงานฉลอง
กล่าวคำทำนอง ให้สอดประสานเสียงประสม
ตามประเพณีในก่อนกาลบุราณนิยม ขอเชิญชมภิรมย์รื่นสำเริงฤทัย
ชาวไกรลาสมาดหวังตั้งใจ อวยพรให้วิโรจน์รุ่งวรานันท์
แวดล้อมพร้อมหน้า เหล่ากินราและกินรี
หมู่พญาวาสุกรีอีกครุฑาและคนธรรพ์
เหล่าเทพธิดาโสภาลาวัณย์ เทพไททุกชั้นอสูรกุมภัณฑ์ วิทยาธร
ผู้มีคุณธรรมประจำตนเป็นคนดี ซื่อตรงคงที่ไม่ผันแปรเที่ยงแท้แน่นอน
บากบั่นมั่นจิตมิคิดย่อหย่อน เทพช่วยอวยพรและซ้องสรรเสริญเจริญชัย
ให้สันต์เกษมสุข ห่างภัยไกลทุกข์นิรันตราย
ผู้ผยองปองร้ายจงแพ้พ่ายมลายไป สิ่งที่ประสงค์ขอจงเสร็จได้
เกียรติระบือลือไกล ทรัพย์สินเงินทองเนืองนอง เทอญ
ระบำไกรลาสสำเริง นาฏสัมพันธ์ รับจัดการแสดง นาฏศิลป์ไทย

โอกาศที่ใช้แสดง


ชมแล้ว [ 6346 ] 19 ก.พ. 53 10:18


กลับ