หมวด รำคู่
ฟ้อนดวงเดือน
ฟ้อนดวงเดือน


เป็น การฟ้อนรำตามบทเพลงที่อ่อนหวานแสดงถึงคำฝากรักและกล่าวคำอำลาจากกันในยามดึก ของชายหนุ่มหญิงสาว ผู้แสดงชายหญิงแต่งกายแบบล้านนา ฟ้อนรำตามบทเพลง ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทยและศิลปินแห่งชาติ เป็นผู้ประดิษฐ์ท่ารำ เมื่อจบการฟ้อนตามคำร้องแล้ว จะเข้บรรเลงเพลงซุ้มลาวแพน ที่มีลักษณะรวดเร็วกระฉับกระเฉงบ่งถึงความรื่นรมย์ในอารมณ์สนุกสนานและเพลิด เพลิน


ที่มา :http://www.korattheatre.go.th/joom/index.php?Itemid=49&catid=45:vdo-&id=80:2010-03-11-08-39-09&option=com_content&view=article


ฟ้อนดวงเดือน นาฏสัมพันธ์ รับจัดการแสดง นาฏศิลป์ไทย.................................................................พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9


จะพระราชทานเลี้ยงพระราชอาคันตุกะเป็นการส่วนพระองค์ที่พระที่นั่งบรมพิมาน  โปรดเกล้าฯให้ ศจ.มนตรี  ตราโมท  จัดปี่พาทย์บรรเลงขณะเสวย  และให้นาฏศิลป์แสดงหลังจากเสวยพระกระยาหารแล้ว  ศจ.มนตรี  ตราโมท  จึงได้จัดชุดฟ้อนลาวดวงเดือนขึ้น   โดยนำเพลงลาวดวงเดือน  พระนิพนธ์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพิชัยมหินทโรดม  ซึ่งเป็นเพลงสำหรับผู้ชายร้อง  มาแบ่งแยกให้เป็นบทผู้หญิง  และชายร้องโต้ตอบกัน  แล้วขอให้หม่อมแผ้ว  สนิทวงศ์ฯ   เป็นผู้ปรับท่ารำให้เข้ากับคำร้อง  หลังจากแสดงครั้งนั้น (พ.ศ. 2506)  ก็ได้ใช้เป็นชุดฟ้อนอีกชุดหนึ่ง


ฟ้อนดวงเดือน นาฏสัมพันธ์ รับจัดการแสดง นาฏศิลป์ไทยบทร้องลาวดวงเดือน

                  โอ้ละหนอดวงเดือนเอย พี่มาเว้ารักเจ้าสาวคำดวง

                  โอ้ดึกแล้วหนอพี่ขอลาล่วง อกพี่เป็นห่วงรักเจ้าดวงเดือนเอย

                  ขอลาแล้วเจ้าแก้วโกสุม พี่นี้รักเจ้าหนอขวัญตาเรียม

                  จะหาไหนมาเทียมโอ้เจ้าดวงเดือนเอย จะหาไหนมาเทียมโอ้เจ้าดวงเดือนเอย (ซ้ำ)

                  หอมกลิ่นเกสร เกสรดอกไม้ หอมกลิ่นคล้ายคล้ายเจ้าสูของเรียมเอย (ซ้ำ)

                  หอมกลิ่นกรุ่นครันหอมนั้นยังบ่เลย เนื้อหอมทรามเชยเอยเราละเหนอ

                  โอ้ละหนอนวลตาเอย พี่นี้รักแสนรักดังดวงใจ

                  โอ้เป็นกรรมต้องจำจากไป อกพี่อาลัยเจ้าดวงเดือนเอย

                  เห็นเดือนแรมเริศร้างเวหา เฝ้าแต่เบิ่งดูฟ้า(ละหนอ)เห็นมืดมน

                  พี่ทนทุกข์ทุกข์ทนโอ้เจ้าดวงเดือนเอย พี่ทนทุกข์ทุกข์ทนโอ้เจ้าดวงเดือนเอย

                  เสียงไก่ขันขานเสียงหวานเจื้อยแจ้ว หวานสุดแล้วหวานแจ้วเจื้อยเอย (ซ้ำ)

                  ถึงจะหวานเสนาะหวานเพราะกระไรเลย บ่แม้นทรามเชยเราละเหนอ (ซ้ำ)ที่มา :
https://sites.google.com/site/ajanthus/fxn-law-dwng-deuxn

โอกาศที่ใช้แสดง

- งานมงคลต่างๆ

- งานต้อนรับชาวต่างชาติ

- งานอีเว้นต์

- งานอวมงคล

- งานเปิดตัวสินค้า

โอกาศที่ใช้แสดง


ชมแล้ว [ 5179 ] 16 ก.ค. 55 12:07


กลับ