หมวด ระบำ-ละคร
กินนรีเล่นน้ำ, ฟ้อนมโนราห์เล่นน้ำ
กินนรีเล่นน้ำ, ฟ้อนมโนราห์เล่นน้ำ


เป็นการฟ้อนที่ได้ตัดตอนเนื้อหามาจาก วรรณกรรมพื้นเมืองอีสาน-ล้านช้าง เรื่อง ท้าวสีทน-มโนราห์ หรือในท้องที่ภาคกลางของไทยรู้จักในเรื่อง พระสุธน มโนราห์ อันเป็นเรื่องที่มีเค้ามาจากชาดกทางพระพุทธศาสนา จึงเป็นวรรณกรรมที่แพร่หลายอย่างมากทั้งในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว

กินนรีเล่นน้ำ, ฟ้อนมโนราห์เล่นน้ำ นาฏสัมพันธ์ รับจัดการแสดง นาฏศิลป์ไทยกินนรีเล่นน้ำ, ฟ้อนมโนราห์เล่นน้ำ ได้เลือกเอาตอนหนึ่งมาแสดงคือ ตอนที่นางมโนราห์และพี่ทั้งหกตน ลงจากเขาไกรลาสมาเล่นน้ำในสระอโนดาต เมื่อพรานบุญผ่านมาพบเข้าเห็นเหล่านางกินรีเล่นน้ำอยู่ จึงใช้บ่วงนาคบาทจับตัวนางมโนราห์ไป พี่ๆของนางมโนราห์ไม่สามารถจะช่วยเหลืออะไรได้ จึงต้องบินกลับเขาไกรลาสไป

กินนรีเล่นน้ำ, ฟ้อนมโนราห์เล่นน้ำ นาฏสัมพันธ์ รับจัดการแสดง นาฏศิลป์ไทย
กินนรีเล่นน้ำ, ฟ้อนมโนราห์เล่นน้ำ ได้ประดิษฐ์คิดค้นการแสดงโดย คณาจารย์จาก วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด โดยมี อ.ทองคำ ไทยกล้า เป็นผู้จัดทำนองลายดนตรี อ.ทรงศักดิ์ ประทุมศิลป์ เป็นผู้ปรับปรุงตกแต่งความกลมกลืนของท่าฟ้อนและทำนองลายเพลง อ.ฉวีวรรณ ดำเนิน(พันธุ) เป็นผู้ประดิษฐ์ท่าฟ้อนและออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมกับ อ.จีรพล เพชรสม

ท่าฟ้อนที่ใช้ในการแสดงชุด ฟ้อนมโนราห์เล่นน้ำ ได้แก่ ท่ายูงรำแพน ท่าสาวประแป้ง ท่าอุ่นมโนราห์ ท่าอาบน้ำ ท่าบัวหุบบัวบาน ท่าไซร้ปีกไซร้หาง ท่าตีกลองน้ำ ท่าบินโฉบ เป็นต้น
ดนตรี บรรเลงด้วยวงโปงลาง ลายลำเพลินแก้วหน้าม้าที่มา : http://www.youtube.com/watch?v=xYw94_iL6jw


โอกาศที่ใช้แสดง

- งานมงคลต่างๆ

- งานต้อนรับชาวต่างชาติ

- งานอีเว้นต์

- งานอวมงคล

- งานเปิดตัวสินค้า


โอกาศที่ใช้แสดง


ชมแล้ว [ 4820 ] 16 ก.ค. 55 15:57


กลับ