หมวด พื้นเมือง
รำเถิดเทิง
การเล่นเถิดเทิงหรือเทิงบ้องกลองยาว สันนิษฐานว่าเป็นของพม่านิยมเล่นกัน เมื่อครั้งพม่ายกทัพมาตีไทยในสมัยกรุงธนบุรีหรือสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เวลาพักรบ ก็นำกลองยาวมาเล่นกัน พวกไทยเห็นจึงจำมาเล่นบ้างเพราะเห็นว่าเป็นการละเล่นที่ง่าย ๆ ก็เลยนิยมเล่นกันแพร่หลายสืบมาจนถึงทุกวันนี้


รำเถิดเทิงกลองยาว นาฏสัมพันธ์ รับจัดการแสดง นาฏศิลป์ไทย
รำเถิดเทิงกลองยาว เป็นการแสดงที่ปรับปรุงให้เป็นแบบแผนโดยพัฒนาจากการแสดงกลองยาวพื้นบ้าน รำเถิดเทิงกลองยาวเน้นที่จังหวะกลอง และลีลาท่ารำ ท่าเต้น ผู้ปรับปรุงให้เป็นแบบแผนคือคุณหญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนีย์ อาจารย์ลมุล ยมะคุปต์ อาจารย์มนตรี ตราโมท ในการแสดงนั้นผู้ชายจะตีกลองระบำคู่กับผู้หญิง และมีผู้ชายอีกพวกหนึ่งยืนประกอบจังหวะ พร้อมด้วยฉิ่ง ฉาบ กรับ โหม่ง


รำเถิดเทิงกลองยาว นาฏสัมพันธ์ รับจัดการแสดง นาฏศิลป์ไทย

โอกาศที่ใช้แสดง


ชมแล้ว [ 9759 ] 17 ก.พ. 53 06:32


กลับ