หมวด ระบำ-ละคร
กินนรีร่อนออกมโนราห์บูชายัญ
กินนรีร่อนออกมโนราห์บูชายัญเป็นชุดการแสดงที่กองการสังคีต กรมศิลปากร ปัจจุบันคือสถาบันนาฏดุริยางค์ศิลป์ ได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อนำไปเผยแในต่างประเทศ ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย กรมศิลปากร และศิลปินแห่งชาติ ตัดตอนปรับปรุงท่ารำมาจากการแสดงละครเรื่องมโนราห์ ตอนนางกินรีเล่นน้ำที่สระโบกขรณี โดยปรับปรุงท่ารำให้กลมกลืนกับท่วงทำนองเพลงเชิดจีนผสมกับท่าเหินบินของกินรี ต่อมาได้เพิ่มเติมนำลีลาท่ารำบูชายัญของนางมโนราห์มารำต่อท้ายเพลงเชิดจีน


กินนรีร่อนออกมโนราห์บูชายัญ นาฏสัมพันธ์ รับจัดการแสดง นาฏศิลป์ไทย
กินนรีร่อนออกมโนราห์บูชายัญ


ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทยและศิลปินแห่งชาติ ได้ประดิษฐ์ท่ารำให้มีลีลาอ่อนช้อย งดงาม กับทั้งสอดแทรกความร่าเริงของเหล่ากินรี ที่โผผินบินมาเริงระบำกันอย่างสนุกสนาน โดยให้เข้ากับท่วงทำนองและจังหวะเพลง บางครั้งรำก่อนมโนราห์บูชายัญ หรือบางครั้งก็รำต่อท้ายมโนราห์บูชายัญ

กินนรีร่อนออกมโนราห์บูชายัญ นาฏสัมพันธ์ รับจัดการแสดง นาฏศิลป์ไทย


โอกาศที่ใช้แสดง

- งานมงคลต่างๆ

- งานต้อนรับชาวต่างชาติ

- งานอีเว้นต์

- งานอวมงคล

- งานเปิดตัวสินค้า

โอกาศที่ใช้แสดง


ชมแล้ว [ 1421 ] 28 ธ.ค. 59 06:32


กลับ