หมวด การแสดงโขน
สัตตะสหายทศกัณฐ์
สัตตะสหายทศกัณฐ์

สัตตะสหายทศกัณฐ์
การแสดงชุดสร้างสรรค์ โดย ดร.จุลชาติ อรัณยะนาค เป็นการแสดงถึงอิทธิฤทธิ์ของ สหายทั้ง 7 ของทศกัณฐ์ เจ้าลงกา ได้แก่

ท้าวจักรวรรดิ

อัศกรรณ

สัทธาสูร

มหาบาล

ไพจิตราสูร

สัตลุง

และมูลพลัม


สัตตะสหายทศกัณฐ์ นาฏสัมพันธ์ รับจัดการแสดง นาฏศิลป์ไทยสัตตะสหายทศกัณฐ์ นาฏสัมพันธ์ รับจัดการแสดง นาฏศิลป์ไทย


โอกาศที่ใช้แสดง

- งานมงคลต่างๆ

- งานต้อนรับชาวต่างชาติ

- งานอีเว้นต์

- งานอวมงคล

- งานเปิดตัวสินค้า

โอกาศที่ใช้แสดง


ชมแล้ว [ 1387 ] 28 ธ.ค. 59 09:41


กลับ