หมวด รำเดี่ยว
ฉุยฉายอินทรชิตแปลง
ฉุยฉายอินทรชิตเพลงฉุยฉายประกอบท่ารำของรณพักตร์ โอรสของทศกัณฐ์ ซึ่งเป็นผู้พิชิดพระอินทร์ได้และได้ชื่อใหม่ว่า อินทรชิต


ฉุยฉายอินทรชิต นาฏสัมพันธ์ รับจัดการแสดง นาฏศิลป์ไทย
ครั้งหนึ่งได้แปลงร่างเป็นพระอินทร์และเนรมิตริ้วขบวนเกียรติยศของพระอินทร์ล่อลวงให้พระลักษณ์และเหล่าวานรหลงกลศึก อินทรชิต เมื่อแปลงร่างเป็นพระอินทร์แล้ว จึงนวยนาดกรีดกรายอวดรูปโฉมของตน ชุดนี้บทร้องเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว


ฉุยฉายอินทรชิต นาฏสัมพันธ์ รับจัดการแสดง นาฏศิลป์ไทย

โอกาศที่ใช้แสดง


ชมแล้ว [ 7410 ] 17 ก.พ. 53 08:39


กลับ