หมวด รำเดี่ยว
ฉุยฉายวันทอง
ทีมาของภาพ(http://www.baanmaha.com/community/27328/) (http://nichapat0605.blogspot.com/2016/07/httpswww.html)รำฉุยฉายวันทอง เป็นการแสดงที่นำมาจากบทละครพันทาง เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนวันทองห้ามทัพ เรื่องราวมีดังนี้


รำฉุยฉายวันทอง นาฏสัมพันธ์ รับจัดการแสดง นาฏศิลป์ไทย
ขุนแผนแค้นใจที่พระไวยหลงเสน่ห์นางสร้อยฟ้า จึงให้พลายชุมพลลูกชายอันเกิดจากนางแก้วกิริยา ปลอมเป็นมอญยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา ขุนแผนจะได้ออกไปรบแล้วแกล้งแพ้ เพื่อให้พลายชุมพลจับได้ พระพันวษาจึงมีรับสั่งให้พระไวยยกกองทัพไปต่อสู้เพื่อเอาตัวขุนแผนคืนมา นางวันทองซึ่งตายไปเป็นเปรตสงสารลูกจะต้องไปตาย จึงแปลงกายเป็นหญิงสาวมาห้ามทัพไว้ และเตือนให้ระวังตัว

การรำจึงเป็นการรำของฝ่ายหญิงในท่วงทีบทเชิญชวน แม้จะเป็นเปรตแต่ก่อนตายนั้น นางพิมพิลาไลยหรือนางวันทองนั้นก็เป็นหญิงสาวงดงาม


รำฉุยฉายวันทอง นาฏสัมพันธ์ รับจัดการแสดง นาฏศิลป์ไทย
บทร้อง
ฉุยฉายเอย เสร็จจำแลงแปลงกายเยี้องกรายมาในป่า โอ้พระไวยสายใจ อีกสักเมื่อไรจึงจะมา แลลอดสอดหา เดินไปคอยท่าทางโน้นเอย แม่ศรีเอย แม่ศรีสาวหงส์ เยื้องย่างมากลางดง เหมือนหนึ่งหงส์เหมราช ผิวเจ้างามเมื่อยามพิศ งามจริตเมื่อยามผาด อ่อนระทวยนวยนาด ลีลาศมาเอย
( ตนตรีบรรเลงออกเพลงเร็วลา )

โอกาศที่ใช้แสดง


ชมแล้ว [ 11352 ] 17 ก.พ. 53 09:13


กลับ