24 มีนาคม 2560 งานทำบุญบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)