11 เมษายน 2560 พิธีเปิดงาน Thai Night Once Upon A Time วันวานยังหวานอยู่ ครั้งที่ 3