กำหนดการพิธีไหว้ครู


กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕


วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕


ณ ชมรมนาฏสัมพันธ์ ๒๗ เพชรเกษม ๖๘ แยก ๓๔ แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ

………………………………….
วันเสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๕
เวลา ๑๖.๓๐ น พิธีสงฆ์สวดมนต์เย็น
- สมาชิกชมรมฯ ผู้ปกครอง และเด็ก ผู้ที่เข้ารับการครอบ เข้าร่วมพิธี

- ประธานจุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย

- พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์
วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕


เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีสงฆ์- ดร.นิวัฒน์ สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป สุพรรณบุรี เป็นประธาน จุด ธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย


- พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์

- ถวายภัตตาหารเช้าเวลา ๐๗.๓๐ น. พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่ผู้เข้าร่วมพิธี สมาชิกชมรมฯ ผู้ปกครอง และเด็ก


เวลา ๐๙.๓๙ น. พิธีไหว้ครู
- ครูราฆพ โพธิเวส ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์-โขน) เป็นประธานจุดเทียนชัย

- ครูจุลชาติ อรัณยะนาค (ได้รับมอบพิธีครอบจาก ครูราฆพ โพธิเวส) เป็นประธานประกอบพิธีไหว้ครู

................................................................สำหรับผู้ที่ประสงค์จะครอบครูเพื่อความเป็นสิริมงคลกรุณาแจ้งความประสงค์ก่อน ภายในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ค่าใช้จ่ายคนละ ๓๐๐ บาท ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการเตรียมของไหว้ครู
ชมรมนาฏสัมพันธ์ เกษม หล้าป้อม ๐๘-๑๘๖๙-๒๐๘๗ , ๐๘-๙๔๔๓-๓๘๙๕ FAX.๐-๒๔๕๕-๐๗๐๔


ชมแล้ว [ 3829 ] 25 มี.ค. 55 00:00


กลับหน้าบทความ - ปิดหน้าต่าง