5 กรกฏาคม 2555 โขนนวลนรดิศ ชุดศึกวิรุญมุข ราชนัดดา ปิดุลาโรมรันต์


โขนนวลนรดิศ ชุดศึกวิรุญมุข ราชนัดดา ปิดุลาโรมรันต์ ณ โรงละครแห่งชาติ แสดงเมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2555
กำกับการแสดงโดย

ครูจุลชาติ อรัณยะนาค


ผู้ควบคุมการฝึกซ้อม

ครูจารึก แจ้งเจริญ

ครูประดิษฐ์ ศิลปสมบัติ

ครูพัฒนพงศ์ อรัณยะนาค

ครูสัจจะ พู่แพ่งสุทธิ์

ครูนัฐพงษ์ นุชนนทรีย์

ครูอนุพงษ์ รายพิมาย

ครูพุทธิชัย โชติประดิษฐ์

ครูศุภจิรา เพ็ชรประกอบ
ชมแล้ว [ 5944 ] 05 ก.ค. 55 00:00


กลับหน้าบทความ - ปิดหน้าต่าง