การแสดงนาฏศิลป์ไทยชุดพิเศษในโอกาสรำลึก ๑๐๙ ปีชาตกาล ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนีกองทุนท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี ทายาท ศิษยานุศิษย์ ร่วมกับ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชมการแสดงนาฏศิลป์ไทยชุดพิเศษในโอกาสรำลึก “๑๐๙ ปีชาตกาล ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี” บรมครูด้านนาฏศิลป์ไทย และศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) คนแรกของประเทศไทย ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ธันวาคม ศกนี้ ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพฯ ....การแสดงมี ๒ รอบ คือ รอบ ๑๐.๐๐ น. และ ๑๔.๐๐ น. ประกอบด้วยชุดการแสดงที่เป็นผลงานคิดประดิษฐ์ท่ารำของท่านผู้หญิงฯ บทละครนอกเรื่อง "คาวี" และ บทโขนรามเกียรติ์ ตอน "ปราบกากนาสูร" ที่เลือกมาแสดงในโอกาสนี้เป็นบทที่ท่านผู้หญิงฯ มีส่วนร่วมเป็นผู้ประพันธ์
แสดงโดยศิลปินแห่งชาติ นาฏศิลปินอาวุโส และนาฏศิลปินชั้นนำของสำนักการสังคีตอย่างครบครัน .. บัตรราคา (รอบละ) ๑,๐๐๐, ๕๐๐, ๓๐๐, ๒๐๐ และ ๑๐๐ บาท รายได้สมทบกองทุนท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี เพื่อสืบสานนาฏศิลป์ไทยและเป็นสวัสดิการแก่นาฏศิลปินอาวุโส รายละเอียดการแสดงแต่ละรอบตามโปสเตอร์ข้างล่างนี้ค่ะ สำรองที่นั่งล่วงหน้าที่โรงละครแห่งชาติ โทร. ๐๒-๒๒๔-๑๓๔๒ชมแล้ว [ 3685 ] 23 ธ.ค. 56 00:00


กลับหน้าบทความ - ปิดหน้าต่าง