ขอเชิญชม การแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่ ๑๕ – ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ขอเชิญชมการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่ ๑๕ – ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ณ ห้อง ชั้น ๗ อาคารนาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม
ชมแล้ว [ 3211 ] 16 ก.ย. 58 00:00


- Close