ข่าว ศิลป วัฒนธรรม (ประวัติ ความเป็นมา)การแสดงสร้างสรรค์ ชุดคีตาอารตี

คีตาอาราตรีได้นำแนวคิดมาจากพิธีอารตี อารตีหมายถึง พิธีกรรมการบูชาไฟ เพื่อขอพรจากพระผู้เป็นเจ้า ให้ส่งมอบความสุข และความโชคดี ให้แก่ผู้ที่บูชานั้น การอารตี ตามตำรากล่าวว่า เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการบูชา เทพชาวฮินดู เชื่อว่าพิธีกรรมทั้งหลาย  จะไม่สมบูรณ์ หากขาดการบูชาไฟ หลังผ่านพิธีดังกล่าว แล้วนำมาแตะที่หน้าผาก ดวงตาและใบหู เพื่อเปิดทวารในการรับรู้ สัมผัสพิเศษ และขับไล่สิ่งอัปมงคลทั้งหลายให้หมดไป

การแสดงคีตาอารตี แบ่งออกเป็น 3 ช่วง

ช่วงแรกเป็นการนำเสนอถึงการบูชาเทพผู้เป็นเจ้า เพื่อมอบความสุขและความโชคดีให้แก่ผู้ที่บูชา พร้อมทั้งขจัดปัดเป่า สิ่งอัปมงคลให้หมดไป

ช่วงที่ 2 เป็นการใช้ผู้แสดงเป็นตัวแทนของเปลวไฟ ที่ใช้บูชาเทพผู้เป็นเจ้า จะเห็นได้จากปลายผ้าและท่วงทีลีลาของผู้แสดง

ช่วงสุดท้าย แสดงถึงการลุกโชนของไฟที่มีพลังและร้อนแรง เสมือนไฟที่ส่งบูชาถึงเทพผู้เป็นเจ้า พร้อมทั้งรับพรอันประเสริฐ

เป็นงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ห้องเรียนเครือข่าย วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
ชมแล้ว [ 3210 ] 22 มิ.ย. 60 09:22 โดย admin


กลับหน้าบทความ