หมวด เบ็ดเตล็ด
รำสีนวลออกอาหนู
รำสีนวลออกอาหนู

สีนวล เป็นชื่อของเพลงหน้าพาทย์ที่ใช้ประกอบการแสดงละคร ประกอบกิริยาไปมาของสตรีที่มารยาทกระชดกระช้อย ทำนองเพลงมีท่วงทีซ่อนความพริ้งเพราไว้ในตัว ต่อมามีผู้ประดิษฐ์ทำนองร้องขึ้นประกอบการรำซึ่งทำให้ความหมายของเพลงเด่น ชัด ปรากฏเป็นภาพงดงามเมื่อมีผู้ร่ายรำประกอบ


รำสีนวลออกอาหนู นาฏสัมพันธ์ รับจัดการแสดง นาฏศิลป์ไทย
แต่เดิมการรำเพลงสีนวล มีอยู่แต่ในเรื่องละคร ภายหลังจึงแยกออกมาใช้เป็นระบำเบ็ดเตล็ด เพราะมีความงดงามไพเราะทั้งในชั้นเชิงของทำนองเพลง และท่ารำความหมายของการรำสีนวล เป็นไปในการบันเทิงรื่นรมย์ของหญิงสาวแรกรุ่นที่มีจริตกิริยางดงามตามลักษณะ กุลสตรีไทย ด้วยความที่ทำนองเพลง บทขับร้อง และท่ารำที่เรียบง่ายงดงาม จึงเป็นชุดนาฏศิลป์ชุดหนึ่งที่ได้รับความนิยมแพร่หลายเป็นที่รู้จักกันทั่ว ไปจำนวนผู้แสดง ใช้แสดงเป็นหมู่ หรือแสดงเดี่ยวก็ได้ ตามโอกาสที่เหมาะสม

บทร้องอาหนู เป็นบทพระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ (ท่อนสุดท้ายปรับปรุงขึ้นใหม่แตกต่างจากบทพระนิพนธ์) ผู้แสดงนุ่งผ้าโจง ห่มสไบจีบ สยายผมทัดดอกไม้ ใส่เครื่องประดับ (เข็มขัด กำไลมือ กำไลเท้า)
ความยาวของชุดการแสดงจะแตกต่างกันคือรำสีนวล ออกเพลงเร็ว-ลา ใช้เวลาแสดงประมาณ ๕ นาที


รำสีนวลออกอาหนู นาฏสัมพันธ์ รับจัดการแสดง นาฏศิลป์ไทย
รำสีนวล ออกเพลงอาหนู เพลงเร็ว-ลา ใช้เวลาแสดงประมาณ ๘ นาที

ร้องสีนวล

สีนวล ชวนชื่นเมื่อยามเช้า
รักเจ้าสาวสีนวล หวนคิดถึง
แม้ไม่แลเห็นเจ้า เฝ้าคำนึง
อยากให้ถึงวันที่ รำสีนวล

ร้องอาหนู

เจ้าสาวสาวสาวสาว สะเทิ้น
เจ้าค่อยเดินค่อยเดิน เดินตามทาง
ฝูงอนงค์ทรง สำอาง
นางสาว ศรีห่มสี (ซ้ำ)
ใส่กำไลแลวิลัย ทองใบอย่างดี ทองก็ดี
ประดับสีเพชร พลอยพลอยงามดูงาม
ใส่ต่างหูสองหู หูทัดดอกไม้
สตรีใดชนใด ในสยาม
จะ หางามงามกว่ามาเคียง ไม่เคียง (ซ้ำ)
ชวนกันเดิน พากันเดิน รีบเดินมา รีบเดินมา
ร่ายรำทำท่า น่ารักเอย

... ปี่พาทย์ทำเพลงเร็ว - ลา


โอกาศที่ใช้แสดง


ชมแล้ว [ 12603 ] 19 ก.พ. 53 06:32


Back