ประชาสัมพันธ์ โดย นาฏสัมพันธ์
การแสดงโขนผู้หญิงเรื่องรามเกียรติ์ ตอน พระรามข้ามสมุทร ประเดิมศึกลงกา (สิบขุน-สิบรถ)<br>5 มึค 54 ณ เวทีสังคีตศาลา ติดพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สนามหลวงเวลา 17.00-19.00 น...
05 มี.ค. 54 00:00 ชมแล้ว 5,369 อ่านต่อ
แสดงผลงานวิชาชีพ ปวช.3 วิทยาลัยนาฏศิลป ณ โรงละครแห่งชาติ ...
12 ก.พ. 54 00:00 ชมแล้ว 3,665 อ่านต่อ
เวทีการแสดงทางวัฒนธรรมของศูนย์มานุษย วิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลป โดยครูไก่ สุรัตน์ จงดา จัดการแสดงที่เรียกว่าเปลี่ยนความเชื่อที่เราคุ้นเคยว่าโ...
11 ก.พ. 54 00:00 ชมแล้ว 2,546 อ่านต่อ
ด้วยชมรมนาฏสัมพันธ์ ได้กำหนดประกอบพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๙ น. ณ ชมรมนาฏสั...
12 ก.ย. 53 00:00 ชมแล้ว 1,857 อ่านต่อ
ในวันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2553 มีการแสดงละครในเรื่อง อิเหนา ตอนดรสาเขหลา และตอนศึกกะหมังกุหนิง เวลาประมาณ 14.00 น. ณ ที่สวนสุนันทา โดย นักศึกษาศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาศิลปะการแสดง ข...
26 มิ.ย. 53 00:00 ชมแล้ว 1,994 อ่านต่อ
การแสดงโขน ชุด นางลอย ซึ่งจะจัดแสดง ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย * รอบประชาชนทั่วไป - วันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๙.๓๐ น. - วันเสาร...
23 พ.ค. 53 00:00 ชมแล้ว 3,501 อ่านต่อ
คึกคัก ทั่วหน้า ครึกครื้นทั่วไทย เทศกาล เที่ยวเมืองไทย ๒๕๕๓ 9 - 13 มิถุนายน 2553 เวลา 10.00 - 21.00 น.
13 พ.ค. 53 00:00 ชมแล้ว 1,185 อ่านต่อ
การแสดงดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ 57 ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิทธภัณฑสถานแห่งชาาติ พระนคร ในวันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2553 การบรรเลงดนตรีไทย และการแสดงนาฏศิลป์ไทย ของ โรงเรียนพาทยกุลการดนต...
08 พ.ค. 53 00:00 ชมแล้ว 1,272 อ่านต่อ
การแสดงดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ 57 ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิทธภัณฑสถานแห่งชาาติ พระนคร ในวันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2553 การบรรเลงดนตรีไทยและการแสดงนาฏศิลป์ไทย ของ คณะเอกทันต์...
02 พ.ค. 53 00:00 ชมแล้ว 1,277 อ่านต่อ
การแสดงดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ 57 ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิทธภัณฑสถานแห่งชาาติ พระนคร ในวันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2553 การแสดงนาฏศิลป์ไทย ของโรงเรียนนาฏศิลป์สัมพันธ์...
01 พ.ค. 53 00:00 ชมแล้ว 1,148 อ่านต่อ
การแสดงเนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์มรดกไทย ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิทธ๓ัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เวลา ๑๗.๐๐ น. ในวันที่ 30 เมษายน 2553 การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอนชะลอเ...
30 เม.ย. 53 00:00 ชมแล้ว 1,246 อ่านต่อ
การแสดงเนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์มรดกไทย ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิทธ๓ัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เวลา ๑๗.๐๐ น. ในวันที่ 29 เมษายน 2553 การแสดงละครดึกดำบรรพ์ เรื่องอิเหนา ตอ...
29 เม.ย. 53 00:00 ชมแล้ว 1,257 อ่านต่อ
การแสดงเนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์มรดกไทย ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิทธ๓ัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เวลา ๑๗.๐๐ น. ในวันที่ 28 เมษายน 2553 การแสดงละครเสภา เรื่องขุนช้างขุนแผน ต...
28 เม.ย. 53 00:00 ชมแล้ว 1,241 อ่านต่อ
การแสดงเนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์มรดกไทย ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิทธ๓ัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เวลา ๑๗.๐๐ น. ในวันที่ 27 เมษายน 2553 การแสดงละครใน เรื่งอุณรุท ตอนศุภลักษณ...
27 เม.ย. 53 00:00 ชมแล้ว 1,219 อ่านต่อ
การแสดงเนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์มรดกไทย ปีพุทธศักราช 2553 ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิทธ๓ัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เวลา 17.00 น. ในวันที่ 26 เมษายน 2553 การแสดงละครนอก (ผู้ชายล้วน) เรื่อง...
26 เม.ย. 53 00:00 ชมแล้ว 1,334 อ่านต่อ
ในวันที่ 23 เมษายน 2553 จะมีการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของทุกๆห้อง และทุกๆสาขา ถ้าท่านใดอยากไปชมการแสดงสามารถเดินทางไปได้ที่ หอประชุมมหาลัยมหิดล ( สถานท...
23 เม.ย. 53 00:00 ชมแล้ว 1,400 อ่านต่อ
การแสดงโขน ณ อุทยานร.2 อำเภอ อัมพวา-สมุทรสงคราม บังเอิญได้ไปชมมา...
07 ก.พ. 53 00:00 ชมแล้ว 3,090 อ่านต่อ
วิทยาลัยนาฏศิลป์ จัดกิจกรรมการประกวดแดนซ์เซอร์ลูกทุ่งไทย โครงการ"เรียนรู้ดูวัฒนธรรมต้านภัยยาเสพติด" ครั้งที่ 1 รับสมัครทีมแดนซ์เซอร์อายุตั้งแต่ 8-12 ปี สนใจ ดาวน์โหลดรายละเอียด และ...
02 ก.ย. 52 00:00 ชมแล้ว 1,879 อ่านต่อ
วิทยาลัยนาฏศิลป์ จัดกิจกรรมการประกวดแดนซ์เซอร์ลูกทุ่งไทย โครงการ"เรียนรู้ดูวัฒนธรรมต้านภัยยาเสพติด" ครั้งที่ 1 รับสมัครทีมแดนซ์เซอร์อายุตั้งแต่ 8-12 ปี สนใจ ดาวน์โหลดรายละเอียด และ...
30 มิ.ย. 52 00:00 ชมแล้ว 5,776 อ่านต่อ
เทศกาล เที่ยวเมืองไทย 2552 ณ เมืองทองธานี เมื่อ 7 มิถุนายน 2552...
29 มิ.ย. 52 00:00 ชมแล้ว 2,173 อ่านต่อ


กิจกรรม
ชมแล้ว 819

18 มีนาคม 2560 โรงแรมอนันตรา...
ชมแล้ว 760

10 มีนาคม 2560 ศิลปนิพนธ์ ปร...
ชมแล้ว 719

8 มีนาคม 2560 ผลสัมฤทธิ์ ผลง...
ชมแล้ว 704

25 กุมภาพันธ์ 2560 โรงแรมสอง...
ชมแล้ว 1,694

23 กุมภาพันธ์ 2560 โรงแรมสุโ...
ชมแล้ว 729

12 กุมภาพันธ์ 2560 วัดคู้สนา...
ชมแล้ว 879

19 มกราคม 2560 ธ เทพราชามหาภ...
ชมแล้ว 809

19 มกราคม 2560 ธ เทพราชามหาภ...
บทความ นาฏศิลป์ไทย
การแสดงสร้างสรรค์ ชุดคีตาอารตี คีตาอาราตรีได้นำแนวคิดมาจากพิธีอารตี อารตีหมายถึง พิธีกรรมการบูชาไฟ เพื่อขอพรจากพระผู้เป...
อ่านต่อ ชมแล้ว 1,585
ระบำอสุรพงศ์ เป็นการแสดงระบำของพญายักษ์สิบตน ได้แก่ สหัสสะเดชะ มัยราพณ์ มังกรกัณฐ์ แสงอาทิตย์ วิรุฬจำบัง ศรัทธาส...
อ่านต่อ ชมแล้ว 3,833
หลังจากที่ได้ไปชมการแสดงโขน ชุด นางลอย ณ ศูนย์วัฒนธรรมกันแล้ว เรามาทำความรู้จักกับเนื้อเรื่องกันบ้างดีกว่า เนื้อเรื่องย่อโขน ...
อ่านต่อ ชมแล้ว 5,073
เรามาทำความรู้จักกับ ที่มาของเครื่องแต่งกายโขนกันนะค๊ะ พอดีทำรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้พอดี เรยอยากมาแนะนำให้เพือ่นๆรู้จักอะค่ะ ...
อ่านต่อ ชมแล้ว 5,192
ครั้งที่แล้วได้พูดถึงเกี่ยวกับที่มาและประวัติของเครื่องแต่งกายโขนกันแล้วนะค๊ะ ครั้งนี้เรามาทำความรู้จักกับการแต่งกายของตัวละครต่า...
อ่านต่อ ชมแล้ว 7,094
มาทำความรู้จักกับเครื่องแต่งกาย โขน กันนะค๊ะ ประวัติเครื่องแต่งกายโขน เครื่องแต่งกายโขนนั้น ท่านผู้รู้เล่าว่าแต่เดิม...
อ่านต่อ ชมแล้ว 6,091
สวัสดีๆ ทุกคน ไม่ได้อัพหลายวันเลย วันนี้กะว่าจะเอา วันเนา ( รุจักม่ะ ) อิอิ ออมยังไม่รุจักเล้ยยยย ถ้าอยากรุว่า วันเนา คืออ...
อ่านต่อ ชมแล้ว 3,210
ช่วงนี้เข้าช่วงเทศกาล วันสงกรานต์ สวัสดีปีใหม่นะค๊ะ ทุกคน ไปเล่นสงกรานต์ที่ไหนกันบ้าง วันนี้แอมจะมาแนะนำ ความรู้นิดๆหน่อยๆ เร...
อ่านต่อ ชมแล้ว 2,648